Monthly Archives: Tháng Tám 2021

3 việc cần làm để trở thành 1 Senior Product Manager

3 VIỆC CẦN LÀM ĐỂ TRỞ THÀNH SENIOR PRODUCT MANAGER

“Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi” – Cố Hương, Tác giả: Lỗ Tấn Nhiều người có cùng 1 hướng đi, thế nên họ tìm đường, cứ như vậy những người theo sau sẽ nhìn thấy con đường dễ dàng hơn rất nhiều. Nghề […]

5 bài học (ngu) rút ra sau 5 năm làm Product | Phần 1

Năm 2019 với mình là một năm mình dành nhiều thời gian để học hỏi hơn là cắm mặt vào làm vì thật sự ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại và mình thật sự đang cảm thấy khá ngu dốt nên không dám nhiệt tình nữa :D. Vì vậy nên mình sẽ viết […]

5 bài học (ngu) rút ra sau 5 năm làm Product | Phần 2

Hello tất cả anh chị em, Sau 1 năm mình lại viết về 1 bài học (ngu) ^^. Với đà này chắc đến khi bỏ nghề mình sẽ finish hết 5 bài. Series này viết để anh em bạn bè đọc giải trí là chính, và hmm … thật sự mình muốn nghề của mình […]