Monthly Archives: Tháng Chín 2021

Website Analytics #1: Hãy bắt đầu bằng cách đo lường mọi thứ

Phân tích website cơ bản

Bài học đầu đời khi làm sản phẩm (đa phần là Website) của mình đó là hiểu được cách hệ thống vận hành và tương tác như thế nào với người dùng. Từ thời điểm mình bắt đầu làm Product đến bây giờ, rất nhiều bạn đã hỏi mình về các phương pháp đo lường, […]